sahypa-banner
 • DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  Bu dikligine dişli toplum, üweýiş prosesi arkaly alnan ýokary takyklykly DIN6 reduktorda ulanyldy.Material: 18CrNiMo7-6, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.Module: 3

  Teeth: dik enjamlar üçin 63 we dikligine 18.Atakyklyk: D.DIN3960 laýyklykda IN6.

 • 3-nji modul OEM dik dişli wilka

  3-nji modul OEM dik dişli wilka

  0.5-nji moduldan, 0.75-nji moduldan, 1-nji moduldan, Moule 1.25 kiçi dişli şahlardan dürli görnüşli konusly dişli dişli üpjün etdik.
  1) Çig material 18CrNiMo7-6
  1) Galplyk
  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy
  3) Gödek öwrüm
  4) öwrümi tamamlaň
  5) Dişli gurnama
  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi
  7) Atylan partlama
  8) OD we üwürmek
  9) Dişli üweýji
  10) Arassalamak
  11) Bellik
  12) Gap we ammar

 • magdan enjamlary üçin daşarky hereketlendiriji enjamlar

  magdan enjamlary üçin daşarky hereketlendiriji enjamlar

  Buexmagdan enjamlarynda ternal spur dişli ulanyldy.Material: 20MnCr5, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.M.iningEnjamlar, magdan gazyp almak we baýlaşdyrmak üçin gönüden-göni ulanylýan enjamlary, şol sanda dag magdanlaryny we peýdaly enjamlary öz içine alýan enjamlary aňladýar .Kon döwüjiler yzygiderli üpjün edýän şolardan biridir.

 • silindr reduktorda ulanylýan ýerüsti dişli dişli

  silindr reduktorda ulanylýan ýerüsti dişli dişli

  Tsilindr reduktorynda hese spur dişli ulanylýar,daşarky hereketlendirijilere degişlidir.Olar ýerüsti, ýokary takyklyk takyklygy ISO6-7 .Material: 20MnCr5 ýylylyk bilen karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC. Grounder prosesi sesi kiçeldýär we dişli ömrüni artdyrýar.

 • gurluşyk tehnikasy üçin dişli gysgyç

  gurluşyk tehnikasy üçin dişli gysgyç

  Gurluşyk tehnikalarynda ulanylýan bu dişli gysgyç.Geçiriji enjamlardaky dişli şahlar, adatça ýokary hilli uglerod polatdan 45 polatdan, garyndy polatdan 40Cr, 20CrMnTi we ş.m. Adatça materialyň berk talaplaryna laýyk gelýär we könelişme garşylygy gowy.Bu hereketlendiriji dişli wilka, 58-62HRC karburizasiýa edip, 20MnCr5 pes uglerod garyndy polatdan ýasaldy.

 • Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  DIN6, içki dikligine degişli enjamlaryň takyklygydyr.Adatça ýokary takyklygy kanagatlandyrmagyň iki ýoly bar.

  1) Içerki enjamlar üçin hobbing + üwemek

  2) Içerki enjamlar üçin güýçli typmak

  Şeýle-de bolsa, içerki içerki dik enjamlar üçin hobbi işlemek aňsat däl, şonuň üçin adatça ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin güýç sürmek bilen meşgullanarys. Uly içerki dik enjamlar üçin hobbing we üweýiş usulyny ulanarys.Güýç sürmekden ýa-da üwemekden soň, 42CrMo ýaly orta karton polat gatylygy we garşylygy ýokarlandyrmak üçin nitrid eder.

 • Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Bu dik halkaly dişli jaýlar robot dişli gutularda ulanyldy, Helical halka dişli enjamlar, adatça, planeta dişli hereketlendirijileri we dişli birikdirmeler bilen baglanyşykly programmalarda ulanylýar.Planeta dişli mehanizmleriniň üç esasy görnüşi bar: planetar, gün we planeta.Giriş we çykyş hökmünde ulanylýan şahalaryň görnüşine we re modeimine baglylykda, dişli gatnaşyklarda we aýlanma ugurlarynda köp üýtgeşmeler bolýar.

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Bu dikligine içerki dişli jaýlar, planetar reduktorynda ulanyldy.Modul 1, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Dikligine içerki halka dişli kuwwatly typmak senetleri tarapyndan öndürildi, Kiçijik modully içki halka dişleri üçin köplenç broşka we üwemek ýerine güýç sürmegi maslahat berýäris, sebäbi güýçli typmak has durnukly we ýokary netijeliligi bar, 2-3 minut gerek bir dişli, takyklygy ýylylyk bejergisinden öň ISO5-6 we ýylylyk bejergisinden soň ISO6 bolup biler.

  Modul 0.8, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Dişli hereketlendirijide ulanylýan ýokary takyk konusly dişli dişli

  Dişli hereketlendirijide ulanylýan ýokary takyk konusly dişli dişli

  Bu konusly dişli dişli 16 dişli 16-njy modul bolup, dişli hereketlendirijide gün şöhlesi ýaly funksiýany ýerine ýetirýärdi .Güýçli hereket bilen ýerine ýetirilen gysgyçly dişli şaha, ISO5-6.Material 16MnCr5, ýylylygy bejermek karburizasiýa bilen.Gatylygy dişleriň üstü üçin 58-62HRC.

 • Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ISO5 takyklygy

  Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ISO5 takyklygy

  Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ýokary takyklyk ýylmaýjy dik dişli.Dişli ISO / DIN5-6 takyklygyna ýerüsti dik dişli wilka, dişli üçin gurşun täji edildi.

  Material: 8620H garyndy polat

  Atylylyk bejergisi: Karburizasiýa we temperatura

  Gatylygy: üstünde 58-62 HRC, Esasy gatylygy: 30-45HRC

 • Planetanyň tizligini azaltmak üçin içerki hereketlendiriji dişli we kömekçi dişli

  Planetanyň tizligini azaltmak üçin içerki hereketlendiriji dişli we kömekçi dişli

  Bu içerki hereketlendirijiler we içerki dikligine dişli enjamlar gurluşyk tehnikasy üçin planetar tizligi peseldiji enjamda ulanylýar.Material orta ugleroddan ýasalan polatdyr.Içerki dişli enjamlar, adatça, hobb usuly bilen öndürilen uly içki dişli enjamlar üçin ýa-da bökmek arkaly amala aşyrylyp bilner. Içerki dişli enjamlar ISO8-9 takyklygyna laýyk bolup biler, içerki dişli bökmek ISO5-7 takyklygyna laýyk bolup biler .Eger üwemek, takyklyk ISO5-6 bilen duşuşyp bilerdi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2