• Gurçuk dişli gutularda gurçuk dişli we gurçuk tigir

  Gurçuk dişli gutularda gurçuk dişli we gurçuk tigir

  Gurçuk dişli we gurçuk tigirleri, tizligi azaltmak we tork köpeltmek üçin ulanylýan dişli ulgamlaryň görnüşleri bolan gurçuk dişli gutulardaky möhüm komponentlerdir.Geliň, her bir komponenti aýyralyň:

  1. Gurçuk dişli: Gurçuk dişli, gurçuk nurbady diýlip hem bilinýän, gurçuk tigiriniň dişleri bilen garyşýan spiral sapakly silindr görnüşli dişli.Gurçuk dişli, adatça dişli gutyda hereketlendiriji komponentdir.Buraw ýa-da gurçuga meňzeýär, şonuň üçin ady.Gurçukdaky sapagyň burçy ulgamyň dişli gatnaşygyny kesgitleýär.
  2. Gurçuk tigir: Gurçuk dişli ýa-da gurçuk dişli tigir diýlip hem atlandyrylýan gurçuk tekeri, gurçuk dişleri bilen birleşýän dişli dişli.Adaty tüýdük ýa-da dik dişli enjamlara meňzeýär, ýöne gurçugyň konturyna gabat gelýän dişleri konkaw görnüşde ýerleşdirilen.Gurçuk tekeri, adatça, dişli gutuda hereketlendiriji komponentdir.Dişleri, hereketi we güýji netijeli geçirip, gurçuk enjamlary bilen rahat işlemek üçin niýetlenendir.
 • Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  gurçuk dişli toplumy adatça iki esasy bölekden durýar: gurçuk dişli (gurçuk diýlip hem atlandyrylýar) we gurçuk tigir (gurçuk dişli ýa-da gurçuk tekeri hem diýilýär).

  Gurçuk teker materialy bürünç, gurçuk şkafy bolsa gurçuk dişli gutularyna ýygnanan ergin polatdyr. Gurçuk dişli gurluşlar köplenç iki basgançakly hereketiň we hereketi geçirmek üçin ulanylýar.Gurçuk dişli we gurçuk, orta tekizligindäki dişli we teker bilen deňdir we gurçuk nurbata meňzeýär.Adatça gurçuk dişli gutularda ulanylýar.

 • gurçuk dişli reduktorda gurçuk dişli nurbat

  gurçuk dişli reduktorda gurçuk dişli nurbat

  Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy 8620 garyndy polat.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.

 • Warym tegelek gurçuk enjamlary

  Warym tegelek gurçuk enjamlary

  Halfarym tegelek gurçuk dişli, ýarym bölümli gurçuk dişli ýa-da ýarym tegelek gurçuk dişli diýlip hem atlandyrylýar, gurçuk tekeriniň doly silindr görnüşiniň ýerine ýarym tegelek profiline eýe bolan gurçuk dişli görnüşidir.

 • Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy 8620 garyndy polat.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.

 • Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.

 • Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy 8620 garyndy polat.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.

 • Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk teker materialy bürünç, gurçuk şkafy bolsa gurçuk dişli gutularyna ýygnanan ergin polatdyr. Gurçuk dişli gurluşlar köplenç iki basgançakly hereketiň we hereketi geçirmek üçin ulanylýar.Gurçuk dişli we gurçuk, orta tekizligindäki dişli we teker bilen deňdir we gurçuk nurbata meňzeýär.Adatça gurçuk dişli gutularda ulanylýar.

 • Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli toplumlary gurçuk dişli gutularda möhüm komponent bolup, bu geçiriş ulgamlarynyň işlemeginde möhüm rol oýnaýar.Gurçuk dişli gutulary, gurçuk dişli reduktorlar ýa-da gurçuk dişli hereketlendirijiler diýlip hem atlandyrylýar, tizligi peseltmek we tork köpeltmek üçin gurçuk nurbady bilen gurçuk tigiriniň kombinasiýasyny ulanýar.

 • Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli

  Gurçuk dişli gutularda ulanylýan gurçuk dişli

  Gurçuk teker materialy bürünç, gurçuk şkafy bolsa gurçuk dişli gutularyna ýygnanan ergin polatdyr. Gurçuk dişli gurluşlar köplenç iki basgançakly hereketiň we hereketi geçirmek üçin ulanylýar.Gurçuk dişli we gurçuk, orta tekizligindäki dişli we teker bilen deňdir we gurçuk nurbata meňzeýär.Adatça gurçuk dişli gutularda ulanylýar.

 • Gurçuk dişli reduktorynda gurçuk we gurçuk enjamlary

  Gurçuk dişli reduktorynda gurçuk we gurçuk enjamlary

  Bu gurçuk we gurçuk tigir toplumy gurçuk dişli reduktorda ulanyldy.

  Gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy bolsa 8620 garyndy polat.

  Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklykda bolmaly.

  Dişlemek synagy, her ugratmazdan ozal gurçuk enjamlary üçin möhümdir.

 • Freze maşynlary üçin gurçuk we gurçuk enjamlary

  Freze maşynlary üçin gurçuk we gurçuk enjamlary

  Gurçuk we gurçuk esbaplary toplumy CNC freze maşynlary üçin niýetlenendir .Gurt we gurçuk dişleri, degirmen kellesiniň ýa-da stoluň takyk we gözegçilikli hereketini üpjün etmek üçin degirmen maşynlarynda köplenç ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2