• Belon maşyn kompaniýasynyň tanyşdyrylyşy
  • HY Bevel dişli we gipoid dişli (M0.5-M30)
  • MH silindr görnüşli dişli we dişli gutular (M1-M30)
  • XS kiçi silindr görnüşli dişli (M0.3-M3)
  • HB Uly silindr dişli we Bevel dişli (M3-M45)