sahypa-banner
 • DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  Bu dikligine dişli toplum, üweýiş prosesi arkaly alnan ýokary takyklykly DIN6 reduktorda ulanyldy.Material: 18CrNiMo7-6, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.Module: 3

  Teeth: dik enjamlar üçin 63 we dikligine 18.Atakyklyk: D.DIN3960 laýyklykda IN6.

 • senagat dişli gutusynda ulanylýan senagat bevel dişli

  senagat dişli gutusynda ulanylýan senagat bevel dişli

  Tonuň10-njy modulspiral bevel dişli önümçilik dişli gutusynda ulanylýar.Adatça senagat dişli gutusynda ulanylýan uly kelleli dişli ýokary durnukly dişli ýylmaýjy maşyn bilen durnukly geçiriş, pes ses we 98% netijelilik bilen ýerüsti bolar..Material18CrNiMo7-658-62HRC karburizleýji ýylylyk bejergisi, takyklygy DIN6.

 • 3-nji modul OEM dik dişli wilka

  3-nji modul OEM dik dişli wilka

  0.5-nji moduldan, 0.75-nji moduldan, 1-nji moduldan, Moule 1.25 kiçi dişli şahlardan dürli görnüşli konusly dişli dişli üpjün etdik.
  1) Çig material 18CrNiMo7-6
  1) Galplyk
  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy
  3) Gödek öwrüm
  4) öwrümi tamamlaň
  5) Dişli gurnama
  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi
  7) Atylan partlama
  8) OD we üwürmek
  9) Dişli üweýji
  10) Arassalamak
  11) Bellik
  12) Gap we ammar

 • Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Gurçuk dişli reduktorda ulanylýan gurçuk dişli toplum

  Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy 8620 garyndy polat.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.

 • 18CrNiMo7-6 ýerüsti spiral bevel dişli toplum

  18CrNiMo7-6 ýerüsti spiral bevel dişli toplum

  Tonuň3.5-nji modulruhýokary takyk dişli guty üçin al bevel dişli toplum ulanyldy .Material18CrNiMo7-658-62HRC karburizleýji ýylylyk bejergisi bilen, DIN6 takyklygyna laýyk üweýiş prosesi.

 • OEM kelleli dişli hereketlendirijiler üçin toplum

  OEM kelleli dişli hereketlendirijiler üçin toplum

  Tonuň2.22 modully dişli dişli toplum, dik dwigatelli dişli hereketlendiriji üçin ulanyldy .Material 20CrMnTi, 58-62HRC ýylylyk bejergisi bilen, DIN8 takyklygyna laýyk gelýär.

 • magdan enjamlary üçin daşarky hereketlendiriji enjamlar

  magdan enjamlary üçin daşarky hereketlendiriji enjamlar

  Buexmagdan enjamlarynda ternal spur dişli ulanyldy.Material: 20MnCr5, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.M.iningEnjamlar, magdan gazyp almak we baýlaşdyrmak üçin gönüden-göni ulanylýan enjamlary, şol sanda dag magdanlaryny we peýdaly enjamlary öz içine alýan enjamlary aňladýar .Kon döwüjiler yzygiderli üpjün edýän şolardan biridir.

 • silindr reduktorda ulanylýan ýerüsti dişli dişli

  silindr reduktorda ulanylýan ýerüsti dişli dişli

  Tsilindr reduktorynda hese spur dişli ulanylýar,daşarky hereketlendirijilere degişlidir.Olar ýerüsti, ýokary takyklyk takyklygy ISO6-7 .Material: 20MnCr5 ýylylyk bilen karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC. Grounder prosesi sesi kiçeldýär we dişli ömrüni artdyrýar.

 • gurluşyk tehnikasy üçin dişli gysgyç

  gurluşyk tehnikasy üçin dişli gysgyç

  Gurluşyk tehnikalarynda ulanylýan bu dişli gysgyç.Geçiriji enjamlardaky dişli şahlar, adatça ýokary hilli uglerod polatdan 45 polatdan, garyndy polatdan 40Cr, 20CrMnTi we ş.m. Adatça materialyň berk talaplaryna laýyk gelýär we könelişme garşylygy gowy.Bu hereketlendiriji dişli wilka, 58-62HRC karburizasiýa edip, 20MnCr5 pes uglerod garyndy polatdan ýasaldy.

 • Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  DIN6, içki dikligine degişli enjamlaryň takyklygydyr.Adatça ýokary takyklygy kanagatlandyrmagyň iki ýoly bar.

  1) Içerki enjamlar üçin hobbing + üwemek

  2) Içerki enjamlar üçin güýçli typmak

  Şeýle-de bolsa, içerki içerki dik enjamlar üçin hobbi işlemek aňsat däl, şonuň üçin adatça ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin güýç sürmek bilen meşgullanarys. Uly içerki dik enjamlar üçin hobbing we üweýiş usulyny ulanarys.Güýç sürmekden ýa-da üwemekden soň, 42CrMo ýaly orta karton polat gatylygy we garşylygy ýokarlandyrmak üçin nitrid eder.

 • Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Bu dikligine içerki dişli jaýlar, planetar reduktorynda ulanyldy.Modul 1, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Dikligine içerki halka dişli kuwwatly typmak senetleri tarapyndan öndürildi, Kiçijik modully içki halka dişleri üçin köplenç broşka we üwemek ýerine güýç sürmegi maslahat berýäris, sebäbi güýçli typmak has durnukly we ýokary netijeliligi bar, 2-3 minut gerek bir dişli, takyklygy ýylylyk bejergisinden öň ISO5-6 we ýylylyk bejergisinden soň ISO6 bolup biler.

  Modul 0.8, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

1234Indiki>>> Sahypa 1/4