KOMPANI PRA PROFILI

2010-njy ýyldan bäri Şanhaý Belon Machinery Co., Ltd ýokary takyklykly OEM dişli enjamlara, oba hojalygy, awtoulag, magdançylyk, awiasiýa, gurluşyk, nebit we gaz, robot, awtomatlaşdyryş we herekete gözegçilik we ş.m. pudaklaryna ünsi jemleýär.

 

Belon Gear “Dişleri has uzyn etmek üçin Belon Dişleri” şygary bar .Biz dişli sesini azaltmak we dişli ömrüni ýokarlandyrmak üçin müşderiniň garaşyşyndan has ýokary derejä ýetmek üçin dişli dizaýny we önümçilik usullaryny optimizirlemäge synanyşýarys. 

 

Jaý önümçiliginde esasy hyzmatdaşlar bilen birlikde jemi 1400 işgäri jemlemek bilen, giň dişli enjamlar üçin daşary ýurtly müşderilere goldaw berýän güýçli in engineeringener toparymyz we ýokary hilli toparymyz bar: dişli dişli, dik dişli, Içerki dişli, spiral bevelli dişli, gipoidli dişli , gurçuk dişlileri we oem dizaýn reduktorlary we dişli gutular we ş.m. Spiral kelleli dişli enjamlar, Içerki dişli enjamlar, Gurçuk dişleri biziň aýratynlygymyzdyr .Biz elmydama adama iň täsirli we tygşytly çözgüt döredip, müşderileriň artykmaçlyklaryny doly görýäris. iň laýyk önümçilik senetlerine gabat gelmek arkaly müşderi. 

 

Belonyň üstünligi müşderilerimiziň üstünligi bilen ölçelýär.Belon esaslandyrylaly bäri, Müşderiniň gymmaty we müşderiniň kanagatlanmagy Belonyň esasy iş maksatlarydyr we şonuň üçin hemişe gözlenýän maksadymyzdyr.Diňe OEM-Qualityokary hilli dişli enjamlar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, uzak möhletli ygtybarly çözgüt üpjünçisi bolmak we bortdaky köp sanly meşhur kompaniýalar üçin “Slover” -iň wezipesini ýerine ýetirmek bilen müşderilerimiziň ýüregini gazanýarys.

Görüş we wezipe

Belon görnüşi

Görüşimiz

Dünýädäki müşderiler üçin geçiriş komponentleriniň dizaýny, integrasiýasy we ýerine ýetirilmegi üçin saýlanan hyzmatdaş bolmak.

 

Belon gymmaty

Esasy baha

Gözläň we täzeläň, Hyzmatyň ileri tutulmagy, Raýdaş we yhlasly, Geljegi bilelikde dörediň

 

Belon missiýasy

Biziň wezipämiz

Eksport edýän Hytaýyň geçiriji dişli enjamlarynyň giňelmegini çaltlaşdyrmak üçin güýçli halkara söwda toparyny döretmek