sahypa-banner
  • Differensial dişli bölümde ulanylýan göni bevel dişli

    Differensial dişli bölümde ulanylýan göni bevel dişli

    Traktor üçin diferensial dişli enjamda ulanylýan gönüden-göni dişli dişli, Traktor dişli gutusynyň yzky kesiji dişli geçiriji mehanizmi, mehanizm yzky hereketlendiriji kelleli dişli wilkany we yzky hereketlendiriji hereketlendiriji dişli miline perpendikulýar düzülen yzky dişli wilkany öz içine alýar. .Dişli dişli, yzky çykaryjy dişli wilka, hereketlendiriji dişli dişli bilen herekete getirilýän hereketlendiriji dişli dişli bilen üpjün edilýär we üýtgeýän dişli hereketlendiriji kelleli dişli şkafyň arka tarapyndaky ýeňli hereketlendiriji dişli we yzky hereketlendiriji hereketlendiriji Dişli dişli şah aýrylmaz gurluşa öwrülýär.Diňe elektrik geçirijisiniň berk talaplaryny kanagatlandyryp bilmän, eýsem adaty traktoryň yzky çykyş gurnamasynda goýlan kiçijik dişli gutujygy taşlap, önümçiligiň bahasyny peseldip biler ýaly peselme funksiýasyna hem eýe bolup biler ..