sahypa-banner
 • Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  DIN6, içki dikligine degişli enjamlaryň takyklygydyr.Adatça ýokary takyklygy kanagatlandyrmagyň iki ýoly bar.

  1) Içerki enjamlar üçin hobbing + üwemek

  2) Içerki enjamlar üçin güýçli typmak

  Şeýle-de bolsa, içerki içerki dik enjamlar üçin hobbi işlemek aňsat däl, şonuň üçin adatça ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin güýç sürmek bilen meşgullanarys. Uly içerki dik enjamlar üçin hobbing we üweýiş usulyny ulanarys.Güýç sürmekden ýa-da üwemekden soň, 42CrMo ýaly orta karton polat gatylygy we garşylygy ýokarlandyrmak üçin nitrid eder.

 • Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Bu dik halkaly dişli jaýlar robot dişli gutularda ulanyldy, Helical halka dişli enjamlar, adatça, planeta dişli hereketlendirijileri we dişli birikdirmeler bilen baglanyşykly programmalarda ulanylýar.Planeta dişli mehanizmleriniň üç esasy görnüşi bar: planetar, gün we planeta.Giriş we çykyş hökmünde ulanylýan şahalaryň görnüşine we re modeimine baglylykda, dişli gatnaşyklarda we aýlanma ugurlarynda köp üýtgeşmeler bolýar.

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Bu dikligine içerki dişli jaýlar, planetar reduktorynda ulanyldy.Modul 1, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Planeta dişli gutusy üçin güýçli bökmek

  Dikligine içerki halka dişli kuwwatly typmak senetleri tarapyndan öndürildi, Kiçijik modully içki halka dişleri üçin köplenç broşka we üwemek ýerine güýç sürmegi maslahat berýäris, sebäbi güýçli typmak has durnukly we ýokary netijeliligi bar, 2-3 minut gerek bir dişli, takyklygy ýylylyk bejergisinden öň ISO5-6 we ýylylyk bejergisinden soň ISO6 bolup biler.

  Modul 0.8, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklyk: DIN6

 • Planetanyň tizligini azaltmak üçin içerki hereketlendiriji dişli we kömekçi dişli

  Planetanyň tizligini azaltmak üçin içerki hereketlendiriji dişli we kömekçi dişli

  Bu içerki hereketlendirijiler we içerki dikligine dişli enjamlar gurluşyk tehnikasy üçin planetar tizligi peseldiji enjamda ulanylýar.Material orta ugleroddan ýasalan polatdyr.Içerki dişli enjamlar, adatça, hobb usuly bilen öndürilen uly içki dişli enjamlar üçin ýa-da bökmek arkaly amala aşyrylyp bilner. Içerki dişli enjamlar ISO8-9 takyklygyna laýyk bolup biler, içerki dişli bökmek ISO5-7 takyklygyna laýyk bolup biler .Eger üwemek, takyklyk ISO5-6 bilen duşuşyp bilerdi.

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan içki dişli

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan içki dişli

  Içerki enjamlar köplenç halka dişli diýilýär, esasan planetar dişli gutularda ulanylýar.Üzükli dişli, planeta dişli geçirişinde planeta göterijisi bilen birmeňzeş okdaky içki dişlini aňladýar.Geçiriş funksiýasyny bermek üçin ulanylýan geçiriş ulgamynyň esasy düzüm bölegi.Daşarky dişler bilen flanes ýarym birikdirilişinden we birmeňzeş dişli içki dişli halkadan ybarat.Esasan motor geçiriş ulgamyny işe girizmek üçin ulanylýar.Içerki esbaplar, şekillendirmek, gygyrmak, typmak, üwemek arkaly işlenip bilner.