sahypa-banner
 • DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  DIN6 ýerüsti dik gurallar toplumy

  Bu dikligine dişli toplum, üweýiş prosesi arkaly alnan ýokary takyklykly DIN6 reduktorda ulanyldy.Material: 18CrNiMo7-6, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.Module: 3

  Teeth: dik enjamlar üçin 63 we dikligine 18.Atakyklyk: D.DIN3960 laýyklykda IN6.

 • 3-nji modul OEM dik dişli wilka

  3-nji modul OEM dik dişli wilka

  0.5-nji moduldan, 0.75-nji moduldan, 1-nji moduldan, Moule 1.25 kiçi dişli şahlardan dürli görnüşli konusly dişli dişli üpjün etdik.
  1) Çig material 18CrNiMo7-6
  1) Galplyk
  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy
  3) Gödek öwrüm
  4) öwrümi tamamlaň
  5) Dişli gurnama
  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi
  7) Atylan partlama
  8) OD we üwürmek
  9) Dişli üweýji
  10) Arassalamak
  11) Bellik
  12) Gap we ammar

 • Dişli hereketlendirijide ulanylýan ýokary takyk konusly dişli dişli

  Dişli hereketlendirijide ulanylýan ýokary takyk konusly dişli dişli

  Bu konusly dişli dişli 16 dişli 16-njy modul bolup, dişli hereketlendirijide gün şöhlesi ýaly funksiýany ýerine ýetirýärdi .Güýçli hereket bilen ýerine ýetirilen gysgyçly dişli şaha, ISO5-6.Material 16MnCr5, ýylylygy bejermek karburizasiýa bilen.Gatylygy dişleriň üstü üçin 58-62HRC.

 • Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ISO5 takyklygy

  Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ISO5 takyklygy

  Dikli dişli hereketlendirijilerde ulanylýan ýokary takyklyk ýylmaýjy dik dişli.Dişli ISO / DIN5-6 takyklygyna ýerüsti dik dişli wilka, dişli üçin gurşun täji edildi.

  Material: 8620H garyndy polat

  Atylylyk bejergisi: Karburizasiýa we temperatura

  Gatylygy: üstünde 58-62 HRC, Esasy gatylygy: 30-45HRC

 • Robotiki dişli gutular üçin Helical Diş Moduly 1

  Robotiki dişli gutular üçin Helical Diş Moduly 1

  Robotiki dişli gutularda, diş profilinde we gurşunda ulanylýan ýokary takyklyk ýylmaýjy dik dişli toplum täç etdi.Senagat 4.0-iň meşhur bolmagy we tehnikanyň awtomatiki senagatlaşmagy bilen robotlary ulanmak has meşhur boldy.Reduktorlarda robot geçiriş komponentleri giňden ulanylýar.Robotlaryň iberilmeginde azaldyjylar möhüm rol oýnaýarlar.Robot reduktorlary takyk reduktorlar we senagat robotlarynda ulanylýar, robot ýaraglar Garmon reduktorlary we RV reduktorlary robot bilelikdäki geçirişde giňden ulanylýar;kiçi hyzmat robotlarynda we bilim robotlarynda ulanylýan planetar reduktorlar we dişli reduktorlar ýaly kiçi reduktorlar.Dürli pudaklarda we pudaklarda ulanylýan robot reduktorlarynyň aýratynlyklary hem tapawutlanýar.