• Miterli dişli programmalarda 45 derejeli bevel dişli burçy

  Miterli dişli programmalarda 45 derejeli bevel dişli burçy

  Dişli gutularyň içindäki aýrylmaz bölekler bolan Miter dişli, dürli goşundylary we özboluşly bevel dişli burçy bilen bellenýär.Bu takyk hereketlendirijiler, hereketi we güýji netijeli geçirmäge ökde, esasanam kesişýän şahalaryň dogry burç emele getirmeli senarilerinde.45 dereje kesgitlenen kelleli dişli burç, dişli ulgamlaryň içinde ulanylanda bökdençsiz birleşmegi üpjün edýär.Köpugurlylygy bilen tanalýan orta dişli enjamlar, awtoulag geçirişlerinden başlap, senagat tehnikasyna çenli dürli şertlerde amaly tapýar, bu ýerde takyk in engineeringenerçiligi we aýlaw ugrundaky gözegçilikli üýtgeşmeleri ýeňilleşdirmek ukyby ulgamyň optimal işlemegine goşant goşýar.

 • Qualityokary hilli 90 derejeli ölçeg enjamlary

  Qualityokary hilli 90 derejeli ölçeg enjamlary

  Modul 8 spiral bevel dişli toplum.

  Material: 20CrMo

  Atylylygy bejermek: 52-68HRC karburizasiýa

  DIN8 takyklygyny kanagatlandyrmak üçin aýlaw prosesi

 • 1: 1 gatnaşygy bilen Miter dişli toplum

  1: 1 gatnaşygy bilen Miter dişli toplum

  Miter dişli, ştatlaryň 90 ° -da kesişýän we dişli gatnaşygy 1: 1 bolan ýörite dişli dişli ýörite synpdyr .Bu tizligi üýtgetmän miliň aýlanyş ugruny üýtgetmek üçin ulanylýar.