Gysga düşündiriş:

Tonuň3.5-nji modulruhýokary takyk dişli guty üçin al bevel dişli toplum ulanyldy .Material18CrNiMo7-658-62HRC karburizleýji ýylylyk bejergisi bilen, DIN6 takyklygyna laýyk üweýiş prosesi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spiral bevel dişlerini üwemek üçin ibermezden ozal müşderilere nähili hasabat berler?

WSpiral bevel dişlerini üwemek üçin ibermezden ozal müşderilere şlýapa görnüşi berilermi?

Orta ölçegli ýerüsti spiral bevel dişli enjamlar üçin, adatça doly synag geçireris we ýüklemezden ozal müşderilere aşakdaky synag hasabatlaryny bereris.

1) Köpürjik çyzgy

2)Dimensiýa hasabaty

3) material şahadatnamasy

4)Hbejermek hasabatyny iýiň

5)Ultrasonik synag hasabaty (UT)

6) Magnit bölejik synag hasabaty (MT))

7)Msynag hasabaty

1

Önümçilik zawody

25 gektar meýdany we 26,000 inedördül metr meýdany, müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin öňünden önümçilik we gözleg enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.

2
3

Önümçilik prosesi

çig mal

Çig mal

gödek kesmek

Gödek kesmek

öwrülmegi

Gödek kesmek

söndürmek we gyzdyrmak

Söndürmek we gyzdyrmak

dişli degirmen

Dişli freze

Atylylyk bejergisi

Atylylyk bejergisi

dişli ýylmaýjy

Dişli üweýji

synag

Synag

Barlag

Ölçegler we dişli barlag

Hasabat

Müşderilere her ugratmazdan ozal ýokary hilli hasabatlar bereris.

Surat çekmek

Surat çekmek

Ölçeg hasabaty

Ölçeg hasabaty

Atylylyk bejergisi hasabaty

Atylylyk bejergisi hasabaty

Takyklyk hasabaty

Takyklyk hasabaty

Material hasabat

Material hasabat

Kemçilikleri ýüze çykarmak hasabaty

Kemçilikleri ýüze çykarmak hasabaty

Bukjalar

içki paket

Içki paket

içki paket 2

Içki paket

Karton

Karton

agaç paket

Agaç paket

Wideo görkezişimiz

senagat dişli gutusy üçin ýer bölekleri

Senagat dişli gutusy spiral bevel dişli freze

kelleli dişli dişlemek üçin synag synagy

Dişli dişli enjamlar üçin ýerüsti gutarma synagy

kelleli dişli dişlemek ýa-da örtükli dişli dişli

spiral bevel dişli

Bevel dişli VS bevel dişli ýylmaýjy

dişli dişli broşka

spiral bevel dişli degirmen


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň